Regulamin Villi Cannes Resort

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty pobytu, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub wpłaty zaliczki lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hotelu.
3. Regulamin jest dostępny do wglądu w recepcji hotelowej oraz w każdym pokoju hotelowym.
 
● Pokoje w Villa Cannes Resort są wynajmowane na doby.
 Doba hotelowa w Villi Cannes Resort rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu. 
 Recepcja jest czynna w godzinach 8:00 – 21:00.
W razie pilnej potrzeby skontaktowania się z recepcją, poza powyższymi godzinami, należy wybrać numer telefonu 
+48 728 847 878. 
● Codziennie w godzinach 8:00 – 10:00 podawane są śniadania w formie bufetu. 
● Opłata za pobyt (z uwzględnieniem wpłaconej zaliczki) pobierana jest od Gościa w dniu przyjazdu (z góry).
 W przypadku rezerwacji pokoju i niestawienia się do godz. 21.00 w dniu rozpoczynającym pobyt Villa Cannes Resort zastrzega sobie prawo do zatrzymania wpłaconej zaliczki lub obciążenia karty kredytowej Gościa za jedną dobę zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby nie jest zwracana opłata za tę dobę. Przedłużenie pobytu poza okres ustalony możliwe jest po wcześniejszym ustaleniu z recepcją. Villa Cannes Resort uwzględni życzenie w miarę posiadania wolnych pokoi.
● Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy po godzinie 11.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 11.00 program recepcyjny naliczy opłatę za kolejną dobę wynajmu pokoju zgodnie z cennikiem.
● Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet gdy nie upłynęła doba, za którą uiścił opłatę.
● Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do 6.00 dnia następnego. Zachowanie Gości nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Villa Cannes Resort może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
● Osoby nie zameldowane mogą przebywać w pokoju wyłącznie w godzinach od 9.00 do 22.00 po uprzednim powiadomieniu recepcji Villi Cannes Resort.
● Villa Cannes Resort może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Villi Cannes Resort, wyrządzając szkodę w mieniu Villi Cannes Resort, Gości lub względem szkody innego Gościa hotelowego, pracownika Villi Cannes Resort, innych osób przebywających w Villi Cannes Resort lub też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Villi Cannes Resort.
● Odpowiedzialność Villi Cannes Resort z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa regulują przepisy art. 846 – 849 Kodeksu Cywilnego. Pracownik recepcji ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, a w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową i artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu obiektu bądź zajmują zbyt dużo miejsca.
● Gość na własną odpowiedzialność korzysta z sejfu w pokoju, a Villa Cannes Resort nie odpowiada za rzeczy w nim pozostawione.
● Parking na terenie Villa Cannes Resort jest niestrzeżony. Villa Cannes Resort nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
● W Villi Cannes Resort zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego. Monitoring służy poprawie bezpieczeństwa Gości Villi Cannes Resort. Dane monitoringu mogą być udostępnione na żądanie odpowiednich służb.
● Villa Cannes Resort posiada ręczniki oraz szlafroki basenowe, które jednocześnie stanowią jej własność. Powyższe akcesoria pozostają do dyspozycji Gości hotelowych pod warunkiem zgłoszenia chęci ich wypożyczenia w recepcji hotelowej, na skutek czego zostanie wydana karta, gdzie jedna karta przysługuje wypożyczeniu jednej sztuki ręcznika bądź jednej sztuki szlafroka. Klient jest zobowiązany zwrócić kartę umożliwiającą wypożyczenie ręcznika lub szlafroka do recepcji hotelowej. W przypadku zaginięcia bądź niezwrócenia karty lub akcesoria wypożyczający zostaje obciążony całkowitą kwotą wartości danego przedmiotu.
● Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, że są zamknięte na klucz, a kurki z wodą zakręcone.
● Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wchodzących w skład wyposażenia i urządzeń technicznych w pokojach i na terenie obiektu, które powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
Odpowiedzialność materialna Gościa w przypadku zniszczenia to:

za zniszczenie pościeli Villi Cannes Resort, kwotą 500,00 PLN,
za palenie tytoniu w miejscach do tego nieprzeznaczonych, kwotą 1100,00 PLN,
za umieszczenie zwierzęcia w pokoju, kwotą 400,00 PLN,
za dewastację pokoju Villi Cannes Resort, kwotą równoważna cenie wynajęcia pokoju przez okres wyłączenia go ze sprzedaży,
za dewastację pokoju, zniszczenia urządzenia, mebli lub innych przedmiotów znajdujących się w pokoju Villi Cannes Resort, kwotą równorzędna z ich zakupem wraz z ich dostarczeniem i wykonaniem usługi.

● Przez cały czas pobytu dzieci w obiekcie muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych.

● Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia lub szkody odpowiadają ich opiekunowie prawni.
● Villa Cannes Resort nie akceptuje obecności zwierząt na jej terenie.
● Na terenie obiektu, w tym w pokojach, obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. 
● Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach, jak również w innych pomieszczeniach, grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

 Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt pod adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te będą przechowywane przez 1 miesiąc.

 W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu obiektu istnieje możliwość odmowy świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, a w przypadku spowodowania uszkodzeń lub zniszczeń na terenie obiektu do zapłaty za nie, jak również do opuszczenia terenu obiektu.

 Villa Cannes Resort ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy odnośnie informacji o Gościu oraz profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich świadczonych usług.

 Villa Cannes Resort świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi reakcję personelu.

 Gość w pokoju lub wspólnych pomieszczeniach nie może bez zgody dyrekcji hotelu przesuwać przedmiotów, dokonywać napraw i w jakikolwiek sposób ingerować do instalacji elektrycznej lub innych instalacji.

 Korzystanie z sali fitness obowiązuje w godzinach od 9.00 do 22.00. Z sali mogą korzystać tylko i wyłącznie osoby dorosłe. Regulamin strefy fitness znajduje się w teczce informacyjnej Villi Cannes Resort.

● W budynku bocznym znajduje się pokój gier z bilardem i piłkarzykami, który pozostaje do dyspozycji naszych Gości w godzinach 8.00 – 22.00. 

● Strefa Wellness w Villi Cannes Resort czeka na naszych Gości codziennie. Godziny otwarcia basenu:
❖ w sezonie wysokim: 13:00 – 21:00. 
❖ w sezonie niskim: 13:00 – 20:00. 
Godziny otwarcia sauny i groty solnej (poziom -1 w budynku głównym): 
❖ niezależnie od sezonu: 16:00 – 21.00. 
W związku z ograniczoną liczbą miejsc w saunie oraz grocie solnej prosimy o kontakt z recepcją pod numer telefonu wew. 100., minimum godzinę przed planowanym skorzystaniem z tych atrakcji. 
Dla Państwa wygody oraz spełnienia jak najwyższych standardów higienicznych w strefie Wellness należy zakupić specjalne obuwie wielokrotnego użytku przed planowanym wejściem. Koszt wynosi 5 zł/ parę. 
Przed skorzystaniem z atrakcji, które oferujemy w naszym obiekcie, prosimy o zapoznanie się z jej regulaminem. Wszystkie regulaminy znajdują się teczce informacyjnej Villi Cannes Resort lub zostały zamieszczone przed wejściem do wybranej atrakcji, a także pozostają dostępne w recepcji Villa Cannes Resort. 
 
Rezerwacja / Płatności: 
 
Płatność za pobyt przyjmowana jest online za pośrednictwem Przelewy24.pl
Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zaliczki – informacja o wysokości wskazana jest przy składaniu rezerwacji na podstawie długości pobytu. Termin wpłaty zaliczki oraz dane do realizacji płatności będą dostępne po złożeniu wstępnej rezerwacji. Szczegóły rezerwacji i płatności zostaną przesłane także mailowo do Państwa.
Mają Państwo możliwość dokonania jako Klient zwrotu/anulacji zamówionej usługi zgodnie z warunkami rezerwacji. Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy/anulacji rezerwacji zgodnie z warunkami opisanymi przy składaniu zamówienia.
Mają Państwo też prawo do reklamacji – reklamacje należy składać w dniu przyjazdu lub w trakcie pobytu, aby obiekt mógł zareagować w trybie natychmiastowym. Reklamacja należy zgłaszać telefonicznie lub mailowo, będą one rozpatrywane do 7 dni roboczych.
Pełne dane firmy:
Ordom R. Karasiński i Wspólnicy sp. j. z siedzibą w Łodzi, ul. Milionowa 55, 93-113 Łódź, NIP:
725-11-98-285
Na wszelkie pytania z chęcią odpowiemy mailowo: rezerwacjejastarnia@cannes.com.pl lub
telefonicznie: +48 519 622 378
Państwa dane przekazywane podczas rezerwacji są chronione zgodnie z przepisami RODO – poniżej
szczegóły. 
 
 
Polityka prywatności strony www.cannes.com.pl/villa-cannes-zakopane/ 
 
1. Informacje ogólne Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług rezerwacji noclegów w Villi Cannes Resort w Zakopanem. 
2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Ordom R. Karasiński i Wspólnicy sp. j. z siedzibą w Łodzi, ul. Milionowa 55, 93-113 Łódź, NIP: 725-11-98-285, REGON: 471337246, nr telefonu +48 728 847 878. 
3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. 
4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. 
5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje. 
6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. 
7. Informacje podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego. 
8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 
9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. 
10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały. 
11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.cannes.com.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w danych kontaktowych na stronie internetowej.

Regulamin Villi Cannes 

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty pobytu, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub wpłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hotelu.
3. Regulamin jest dostępny do wglądu w recepcji hotelowej oraz w każdym pokoju hotelowym.
● Pokoje w Villa Cannes są wynajmowane na doby.
● Doba hotelowa w Villa Cannes rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu. 
 Recepcja jest czynna w godzinach 8:00 – 21:00.
W razie pilnej potrzeby skontaktowania się z recepcją, poza powyższymi godzinami, należy wybrać 
numer telefonu +48 519 622 378
● Codziennie w godzinach 8:00 – 10:00 podawane są śniadania w formie bufetu. 
● Opłata za pobyt (z uwzględnieniem wpłaconej zaliczki) pobierana jest od Gościa w dniu przyjazdu (z góry).
 W przypadku rezerwacji pokoju i niestawienia się do godz. 21.00 w dniu rozpoczynającym pobyt Villa Cannes zastrzega sobie prawo do zatrzymania wpłaconej zaliczki lub obciążenia karty kredytowej Gościa za jedną dobę zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby nie jest zwracana opłata za tę dobę. Przedłużenie pobytu poza okres ustalony możliwe jest po wcześniejszym ustaleniu z recepcją. Villa Cannes uwzględni życzenie w miarę posiadania wolnych pokoi.
● Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy po godzinie 11.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 11.00 program recepcyjny naliczy opłatę za kolejną dobę wynajmu pokoju zgodnie z cennikiem.
● Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet gdy nie upłynęła doba, za którą uiścił opłatę.
● Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do 6.00 dnia następnego. Zachowanie Gości nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Villa Cannes może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
● Osoby nie zameldowane mogą przebywać w pokoju wyłącznie w godzinach od 9.00 do 22.00 po uprzednim powiadomieniu recepcji Villi Cannes.
● Villa Cannes może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Villi Cannes wyrządzając szkodę w mieniu Villi Cannes Gości lub względem szkody innego Gościa hotelowego, pracownika Villi Cannes, innych osób przebywających w Villi Cannes lub też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Villi Cannes.
● Odpowiedzialność Villi Cannes z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa regulują przepisy art. 846 – 849 Kodeksu Cywilnego. Pracownik recepcji ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, a w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową i artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu obiektu bądź zajmują zbyt dużo miejsca.
● Gość na własną odpowiedzialność korzysta z sejfu w pokoju, a Villa Cannes nie odpowiada za rzeczy w nim pozostawione.
● Parking na terenie Villa Cannes jest niestrzeżony. Villa Cannes nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
● W Villi Cannes zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego. Monitoring służy poprawie bezpieczeństwa Gości Villi Cannes. Dane monitoringu mogą być udostępnione na żądanie odpowiednich służb.
● W przypadku czynnego funkcjonowania przechowalni sprzętu narciarskiego na terenie Villi Cannes odpowiedzialność nie jest ponoszona przez Villę Cannes za pozostawione w niej rzeczy.
● Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, że są zamknięte na klucz, a kurki z wodą zakręcone.
● Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wchodzących w skład wyposażenia i urządzeń technicznych w pokojach i na terenie obiektu, które powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

Odpowiedzialność materialna Gościa w przypadku zniszczenia to:
za zniszczenie pościeli Villi Cannes kwotą 500,00 PLN,
za palenie tytoniu w miejscach do tego nieprzeznaczonych, kwotą 1100,00 PLN,
za umieszczenie zwierzęcia w pokoju, kwotą 400,00 PLN,
za dewastację pokoju Villi Cannes kwotą równoważna cenie wynajęcia pokoju przez okres wyłączenia go ze sprzedaży,
za dewastację pokoju, zniszczenia urządzenia, mebli lub innych przedmiotów znajdujących się w pokoju Villi Cannes kwotą równorzędna z ich zakupem wraz z ich dostarczeniem i wykonaniem usługi.

● Przez cały czas pobytu dzieci w obiekcie muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych.

● Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia lub szkody odpowiadają ich opiekunowie prawni.
● Villa Cannes nie akceptuje obecności zwierząt na jej terenie.
● Na terenie obiektu, w tym w pokojach, obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. 
● Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach, jak również w innych pomieszczeniach, grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

 Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt pod adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te będą przechowywane przez 1 miesiąc.

 W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu obiektu istnieje możliwość odmowy świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, a w przypadku spowodowania uszkodzeń lub zniszczeń na terenie obiektu do zapłaty za nie, jak również do opuszczenia terenu obiektu.

 Villa Cannes ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy odnośnie informacji o Gościu oraz profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich świadczonych usług.

 Villa Cannes świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi reakcję personelu.

 Gość w pokoju lub wspólnych pomieszczeniach nie może bez zgody dyrekcji hotelu przesuwać przedmiotów, dokonywać napraw i w jakikolwiek sposób ingerować do instalacji elektrycznej lub innych instalacji.

Rezerwacja / Płatności: 

 
Płatność za pobyt przyjmowana jest online za pośrednictwem Przelewy24.pl
Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zaliczki – informacja o wysokości wskazana jest przy składaniu rezerwacji na podstawie długości pobytu. Termin wpłaty zaliczki oraz dane do realizacji płatności będą dostępne po złożeniu wstępnej rezerwacji. Szczegóły rezerwacji i płatności zostaną przesłane także mailowo do Państwa.
Mają Państwo możliwość dokonania jako Klient zwrotu/anulacji zamówionej usługi zgodnie z warunkami rezerwacji. Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy/anulacji rezerwacji zgodnie z warunkami opisanymi przy składaniu zamówienia.
Mają Państwo też prawo do reklamacji – reklamacje należy składać w dniu przyjazdu lub w trakcie pobytu, aby obiekt mógł zareagować w trybie natychmiastowym. Reklamacja należy zgłaszać telefonicznie lub mailowo, będą one rozpatrywane do 7 dni roboczych.
Pełne dane firmy:
Ordom R. Karasiński i Wspólnicy sp. j. z siedzibą w Łodzi, ul. Milionowa 55, 93-113 Łódź, NIP: 725-11-98-285
Na wszelkie pytania z chęcią odpowiemy mailowo: rezerwacjejastarnia@cannes.com.pl lub telefonicznie: +48 519 622 378
Państwa dane przekazywane podczas rezerwacji są chronione zgodnie z przepisami RODO – poniżej szczegóły. 
 
Polityka prywatności strony www.cannes.com.pl/villa-cannes-jastarnia/ 
 
1. Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług rezerwacji
noclegów w Villi Cannes w Jastarni.
2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Ordom R. Karasiński i
Wspólnicy sp. j. z siedzibą w Łodzi, ul. Milionowa 55, 93-113 Łódź, NIP: 725-11-98-285,
REGON: 471337246, nr telefonu +48 519 622 378. 
3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne
procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom
nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z
odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i
aktach prawa wspólnotowego. 
4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w
przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy
stronami umowy. 
5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach
poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje. 
6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. 
7. Informacje podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji
konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego. 
8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom
trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 
9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam
umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich
danych w dowolnym momencie. 
10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które
może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie
ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich
zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały. 
11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony
internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez
serwis www.cannes.com.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności
oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy
do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w danych kontaktowych na stronie internetowej.
 

Polityka plików cookies

Serwis www.cannes.com.pl używa plików cookies.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz używających w/w plików jest właściciel Serwisu:

ORDOM R KARASIŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
ul. Milionowa 55, 93-113 Łódź

 

Pliki cookies czyli tzw. „ciasteczka” to niewielkie pliki tekstowe, które przechowuje się w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i używa do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies zbierają podstawowe informacje (np. w celu zliczenia ilości odwiedzin Serwisu w statystykach), zapamiętujące ustawienia użytkownika, służące do wygodnego przeglądania stron internetowych Serwisu.

Ustawienia dotyczące plików cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Jeśli nie zmieniają Państwo w/w ustawień, równa się to ze zgodą dla stosowanych i opisanych wyżej rozwiązań teleinformatycznych.

Ustawienia dotyczące cookies w Państwa przeglądarce

Poziom ochrony przed cookies możecie Państwo ustawić w dowolnej przeglądarce internetowej. Wówczas jednak, w pewnych sytuacjach może to utrudnić lub uniemożliwić użytkowanie Serwisu.

Zmiana ustawień w najbardziej popularnych przeglądarkach

Internet Explorer 6.0 i 7.0

W menu przeglądarki Wybierają Państwo: Narzędzia >> Opcje Internetowe >> Prywatność, kliknąć przycisk „Witryny”. Suwakiem proszę ustawić poziom, zmianę zatwierdzić przyciskiem „OK”.

http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9

Mozilla Firefox

W menu przeglądarki wybierają Państwo: Narzędzia >> Opcje >> Prywatność. Dalej, proszę zaznaczyć na liście wyboru: Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. Poniżej zaznaczacie Państwo interesujące opcje, które się pojawiły.

http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Opera

W menu przeglądarki wybierają Państwo: Narzędzie >> Preferencje >> Zaawansowane. Proszę zaznaczyć lub odznaczyć pozycję „Ciasteczka”.

http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html

Google Chrome

W menu przeglądarki Wybierają Państwo: Ustawienia >> Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” kliknąć przycisk „Ustawienia treści”. W zakładce „Pliki cookie” można zmienić ustawienia plików cookie.

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safari

W menu przeglądarki Wybierają Państwo: Preferencje i klikaja ikonę Bezpieczeństwo. Dalej, w sekcji ,,Akceptuj pliki cookie” ustalacie poziom bezpieczeństwa.

http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL

rezerwacja